Baltie baloži

Balto baložu palaišana svētkos Kurzemē.

Zvanīt Raimondam Lūkasam, tel.nr.25915871 vai rakstīt baltbalodis@inbox.lv