JAUNUMI- PROJEKTI

???? Pirmo reizi pamēģinājām un izdevās!!!
????2023. gada vasarā pieteicāmies biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” M1/R1 rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai" ar projektu "Pamatlīdzekļu iegāde SIA "EMI ILLE" darbības paplašināšanai", Nr.23-02-AL13-A019.2103-000024. Projekta pieteikums gada beigās tika apstiprināts.
2024. gada sākumā inventāra pārvadāšanai iegādājāmies piekabi, pasākumu organizēšanai- 2 pasākumu teltis, 4 piramīdas sildītājus, 3 kūku statīvus un 2 lielos 90cm laimes ratus.
???? Projekta kopējais finansējums ir 6 786,90 Eur, no kuriem 70% jeb 4 750,83 Eur ir ES līdzfinansējums.
?? Projekta realizēšanas laiks: 12/2023 - 04/2024